ബി.യു.എം.എസ്‌; സ്പോട്ട്‌ അലോട്ട്മെന്റ്‌ നാളെ

0
1464
SHARE THE NEWS

കോഴിക്കോട്: കേരള യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ഓഫ്  ഹെൽത്ത് സയൻസ്  യൂനിവേഴ്സിറ്റിക്ക്‌ കീഴിലെ യൂനാനി മെഡിക്കൽ ബിരുദം (ബി യു എം എസ്‌ ) നൽകുന്ന സ്വാശ്രയ മാനേജ്‌മെന്റ് സീറ്റിലേക്കുള്ള സ്പോട്ട്‌ അലോട്ട്‌മന്റ്‌ നാളെ ( ബുധനാഴ്ച) രാവിലെ 9 മുതൽ കോഴിക്കോട്‌ മർകസ് യൂനാനി  മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വെച്ച്‌ നടക്കും.  നീറ്റ്‌ പരീക്ഷ എഴുതിയ തൽപരരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക് പങ്കെടുക്കാം. ഹെൽപ്‌ ലൈൻ നമ്പർ 8735001122.


SHARE THE NEWS