മർകസ് ഗ്രീൻവാലി അലുംനി മീറ്റ് നവംബർ 3ന്

0
1015
SHARE THE NEWS

കോഴിക്കോട്: മരഞ്ചാട്ടി മർകസ് ഗ്രീൻ വാലി പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിനികളുടെ അലുംനി മീറ്റ് നവംബർ 3 ഞായറാഴ്ച നടക്കും. 1994 മുതൽ മരഞ്ചാട്ടിയിൽ പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ പെൺകുട്ടികൾ പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ മർകസ് നേതാക്കൾ സംബന്ധിക്കും. വിവരങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പർ : 9072500425

Link For Registration: http://greenvalley.markaz.in


SHARE THE NEWS