സാമുദായിക സൗഹാർദ്ദം തകർക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്കെതിരെ ജാഗ്രത വേണം: കാന്തപുരം; മർകസ് 43-ാം വാർഷിക സനദ് ദാനത്തിന് പ്രൗഢ സമാപനം

കോഴിക്കോട്: വിവിധ സമുദായങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ആഴത്തിലുള്ള സൗഹൃദ ബന്ധങ്ങളാണ് കേരളത്തിലെ സാമൂഹിക ജീവിതത്തെ മനോഹരമായി നിലനിറുത്തുന്നതെന്നും, അത് തകർക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്കെതിരെ ജാഗ്രത വേണമെന്നും മർകസ് ചാൻസലർ കാന്തപുരം എ.പി അബൂബക്കർ മുസ്‌ലിയാർ പറഞ്ഞു. മർകസ് നാല്പത്തിമൂന്നാം വാർഷിക സമ്മേളനത്തിൽ സനദ് ദാന പ്രഭാഷണം നടത്തുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. മതനേതാക്കൾ സ്നേഹ...

Civic nationalism is India’s tradition: Dr Anil Sethi

Kozhikode: Dr Anil Sethi, prominent historian, said that Civic Nationalism enrooted by the visions of Mahatma Gandhi and Jawaharlal Nehru was the truest tradition of India, and what now turbulently progressing is the forms...

Jamia Markaz’s orphan care programme’ grandly concluded in Kozhikode

Kozhikode: Jamia Markaz's prestigious orphan care programme, which is protecting orphans from a very young age supporting them at home, was concluded in Markaz convention centre Kozhikode yesterday. 6,000 students in the...

Attack targeting students is the worst form of intolerance: Kanthapuram

Malappuram: Grand Mufti of India Kanthapuram AP Aboobacker Musliyar said that the attacks targeting eminent educational institutes and its students and teachers are the worst forms of intolerance. He was delivering the keynote address...
Kanthapuram AP Aboobacker Musliyar is being honoured as the Grand Mufti of India in the Gareeb Navaz Peace conference held at Ramleela Madan, in New Delhi

Kanthapuram AP Abooabcker Musliyar is selected as the Grand Mufti of India

Kanthapuram AP Abooabcker Musliyar, the prominent Sunni Islamic Scholar in India, has been selected as the Grand Mufti of India, a position which holds the supreme authority to give Fatwas, in...

Alif Educare to launch global school at Markaz Knowledge City

Kozhikode: Alif Educare Group, a well-known global educational initiative, is all set to launch Alif Global School at Markaz Knowledge City, Kozhikode. Introducing a new schooling methodology with an international standard, Alif-...

Pluralistic dialogues would ease the world peaceful: Kanthapuram

Kozhikode: Kanthapuram AP Aboobacker Musliyar, the General Secretary of All India Scholars Association, stated in the scholars' conference convened under the patronage of His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan in...

Markaz institution organised a National Seminar on Commerce

Kozhikode: Markaz Graden Imam Shafi College, an academic institution under Markaz, organised a one-day national seminar on "Transparency and ethics in business: an overview on social Ambience" under Markaz's commerce department.Kashmir Central...
A grand Iftar meet organized by Jamia Markaz as part of Markaz Ramadan Conference 2018.

Markaz spent millions across the country for Ramadan humanitarian projects

Calicut: Jamia Markaz has been spent one crore rupees for organizing ifthars only across the country. The arranging of ifthars have largely organised in the different parts of selecting locations where Muslims live at...

Sharia City began its functioning in Markaz Knowledge City

Kozhikode:  Sharia City, a new institute in Markaz Knowledge City for Islamic and modern academic studies got its formal beginning on last Sunday. Sheikh Abubaker Ahamed, Chancellor of Jamia Markaz, inaugurated the bachelor programme in...

Recent Posts

English News

സാമുദായിക സൗഹാർദ്ദം തകർക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്കെതിരെ ജാഗ്രത വേണം: കാന്തപുരം; മർകസ് 43-ാം വാർഷിക സനദ്...

കോഴിക്കോട്: വിവിധ സമുദായങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ആഴത്തിലുള്ള സൗഹൃദ ബന്ധങ്ങളാണ് കേരളത്തിലെ സാമൂഹിക ജീവിതത്തെ മനോഹരമായി നിലനിറുത്തുന്നതെന്നും, അത് തകർക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്കെതിരെ ജാഗ്രത വേണമെന്നും മർകസ് ചാൻസലർ കാന്തപുരം എ.പി അബൂബക്കർ മുസ്‌ലിയാർ പറഞ്ഞു....