സാമുദായിക സൗഹാർദ്ദം തകർക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്കെതിരെ ജാഗ്രത വേണം: കാന്തപുരം; മർകസ് 43-ാം വാർഷിക സനദ് ദാനത്തിന് പ്രൗഢ സമാപനം

കോഴിക്കോട്: വിവിധ സമുദായങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ആഴത്തിലുള്ള സൗഹൃദ ബന്ധങ്ങളാണ് കേരളത്തിലെ സാമൂഹിക ജീവിതത്തെ മനോഹരമായി നിലനിറുത്തുന്നതെന്നും, അത് തകർക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്കെതിരെ ജാഗ്രത വേണമെന്നും മർകസ് ചാൻസലർ കാന്തപുരം എ.പി അബൂബക്കർ മുസ്‌ലിയാർ പറഞ്ഞു. മർകസ് നാല്പത്തിമൂന്നാം വാർഷിക സമ്മേളനത്തിൽ സനദ് ദാന പ്രഭാഷണം നടത്തുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. മതനേതാക്കൾ സ്നേഹ...

Markaz to provide education to sister of Kathua rape victim

KOZHIKODE: Markazu Ssaqafathi Ssunniyya, the Sunni cultural centre run by Sheikh Aboobacker Ahmed, will take care of the education of the sister of the girl, who was raped and murdered in Kathua in Jammu...
VPM Faizy Vallyappilli, a senior professor in Jamia Markaz, handing over his 75 books to Kanthapuram A.P Aboobacker Musliyar, Markaz's chancellor

A large library of classic and modern books to set up in Markaz Knowledge...

Kozhikode: In its effort to preserve classic texts, manuscripts, and to revive the lost Islamic heritages, Markaz Knowledge City is setting up a well-stocked public library in its premises. The library, which is being...

Markaz schools to focus on Teacher Reflection

Calicut: As part of strengthening new academic year, Markaz group of schools aims to explore and practice an empowering approach to teacher development through classroom observation and teacher reflection. It will emphasize on aims...
Dr Wael Albattrekhi, Deputy Head of Palestine embassy in India, inaugurating the 41st Markaz Foundation Day Ceremony

Makaz undertakes 100 villages; presented 1.5 crores to orphans Markaz day presents remarkable...

Kozhikode: As part of the 41st foundational day, Markas undertakes 100 villages across the country. Providing food, shelter, education and developmental training Markas will change these villages' status to unique progress and educational advancements. Markaz...
A grand Iftar meet organized by Jamia Markaz as part of Markaz Ramadan Conference 2018.

Markaz spent millions across the country for Ramadan humanitarian projects

Calicut: Jamia Markaz has been spent one crore rupees for organizing ifthars only across the country. The arranging of ifthars have largely organised in the different parts of selecting locations where Muslims live at...

Civic nationalism is India’s tradition: Dr Anil Sethi

Kozhikode: Dr Anil Sethi, prominent historian, said that Civic Nationalism enrooted by the visions of Mahatma Gandhi and Jawaharlal Nehru was the truest tradition of India, and what now turbulently progressing is the forms...

Sharia City began its functioning in Markaz Knowledge City

Kozhikode:  Sharia City, a new institute in Markaz Knowledge City for Islamic and modern academic studies got its formal beginning on last Sunday. Sheikh Abubaker Ahamed, Chancellor of Jamia Markaz, inaugurated the bachelor programme in...
Kanthapuram AP Aboobacker Musliyar is being honoured as the Grand Mufti of India in the Gareeb Navaz Peace conference held at Ramleela Madan, in New Delhi

Kanthapuram AP Abooabcker Musliyar is selected as the Grand Mufti of India

Kanthapuram AP Abooabcker Musliyar, the prominent Sunni Islamic Scholar in India, has been selected as the Grand Mufti of India, a position which holds the supreme authority to give Fatwas, in...

Program in Sharia studies for girls under Knowledge city

Kozhikode: Two new courses begin from this academic year under Markaz Knowledge city. The courses include Program in sharia studies and Integrated program in sharia and humanities which aim at bringing talented girls into...

Recent Posts

English News

സാമുദായിക സൗഹാർദ്ദം തകർക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്കെതിരെ ജാഗ്രത വേണം: കാന്തപുരം; മർകസ് 43-ാം വാർഷിക സനദ്...

കോഴിക്കോട്: വിവിധ സമുദായങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ആഴത്തിലുള്ള സൗഹൃദ ബന്ധങ്ങളാണ് കേരളത്തിലെ സാമൂഹിക ജീവിതത്തെ മനോഹരമായി നിലനിറുത്തുന്നതെന്നും, അത് തകർക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്കെതിരെ ജാഗ്രത വേണമെന്നും മർകസ് ചാൻസലർ കാന്തപുരം എ.പി അബൂബക്കർ മുസ്‌ലിയാർ പറഞ്ഞു....