ലോക്ക്ഡൗൺ: ഒഴിവുസമയം എങ്ങനെ വിനിയോഗിക്കാം

0
723

ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്തെ ഒഴിവു സമയം എങ്ങനെ വിനിയോഗിക്കാം. മര്‍കസ് നോളജ് സിറ്റി ഡയറക്ടര്‍ ഡോ. എ.പി അബ്ദുല്‍ ഹകീം അസ്ഹരി സംസാരിക്കുന്നു.