മര്‍കസ് അക്കാദമി ഓഫ് ഖുര്‍ആന്‍ സ്റ്റഡീസ് 2019-20 പരീക്ഷ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

0
896
SHARE THE NEWS

കോഴിക്കോട്: മര്‍കസ് അക്കാദമി ഓഫ് ഖുര്‍ആന്‍ സ്റ്റഡീസിന് കീഴില്‍ 16.06.2020, 17.06.2020, 4.07,2020, 5.07.2020 തിയ്യതികളിലായി നടന്ന 2019-20 വര്‍ഷത്തെ പരീക്ഷ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

അല്‍ത്വാഫ് പോലൂര്‍(മര്‍കസ് അക്കാദമി ഓഫ് ഖുര്‍ആന്‍ സ്റ്റഡീസ്, കാരന്തൂര്‍) ഒന്നാം റാങ്കും മുഹമ്മദ് ഫര്‍ഹാന്‍ പൂനൂര്‍(മര്‍കസ് അക്കാദമി ഓഫ് ഖുര്‍ആന്‍ സ്റ്റഡീസ്, കാരന്തൂര്‍), മുഹമ്മദ് സ്വഫ്‌വാന്‍ പരപ്പനങ്ങാടി(മര്‍കസ് ഖല്‍ഫാന്‍ ഹിഫ്‌ള് അക്കാദമി) രണ്ടാം റാങ്കും മുഹമ്മദ് ശിബിലി അരൂര്‍(മര്‍കസ് സൈത്തൂന്‍ വാലി, കാരന്തൂര്‍) മൂന്നാം സ്ഥാനവും കരസ്ഥമാക്കി.

ഡിസ്റ്റിഗ്ഷന്‍ നേടിയവര്‍:
MQS1002 MQS1016 MQS1092 MQS1036 MQS1098 MQS1121
MQS1008 MQS1088 MQS1131

ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് നേടിയവര്‍:

MQS1005 MQS1022 MQS1027 MQS1105 MQS1129 MQS1137
MQS1111 MQS1107 MQS1079 MQS1122 MQS1007 MQS1024
MQS1112 MQS1120 MQS1033 MQS1087 MQS1023 MQS1026
MQS1037 MQS1044 MQS1132 MQS1051 MQS1106 MQS1117
MQS1126 MQS1144 MQS1046 MQS1068 MQS1028 MQS1125
MQS1130 MQS1115 MQS1034 MQS1073 MQS1143 MQS1015
MQS1118 MQS1021 MQS1030 MQS1078 MQS1146 MQS1017
MQS1029 MQS1084 MQS1110 MQS1127 MQS1094 MQS1109
MQS1128 MQS1089

സെക്കന്റ് ക്ലാസ് നേടിയവര്‍:

MQS1123 MQS1013 MQS1014 MQS1080 MQS1103 MQS1059
MQS1085 MQS1025 MQS1019 MQS1052 MQS1053 MQS1113
MQS1011 MQS1058 MQS1038 MQS1124 MQS1049 MQS1041
MQS1082 MQS1090 MQS1091

തേര്‍ഡ് ക്ലാസ് നേടിയവര്‍:

MQS1102 MQS1054 MQS1057 MQS1003 MQS1108 MQS1133
MQS1042 MQS1134 MQS1136 MQS1093 MQS1060 MQS1116
MQS1010 MQS1012 MQS1018 MQS1095 MQS1001 MQS1050
MQS1069 MQS1140 MQS1074 MQS1081 MQS1020 MQS1032
MQS1075 MQS1141 MQS1031 MQS1039 MQS1009 MQS1056
MQS1006 MQS1097 MQS1100 MQS1119 MQS1048 MQS1063
MQS1086 MQS1035 MQS1040 MQS1139 MQS1114 MQS1045
MQS1138 MQS1145 MQS1055

വിജയികളെ കാന്തപുരം എ.പി അബൂബക്കര്‍ മുസ്‌ലിയാര്‍, മര്‍കസ് മാനേജ്‌മെന്റ് പ്രതിനിധികള്‍ അഭിനന്ദിച്ചു.


SHARE THE NEWS