മര്‍കസ്‌ ഹിഫ്‌ളുല്‍ ഖുര്‍ആന്‍ ഇന്റര്‍വ്യൂ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

0
530
SHARE THE NEWS

കോഴിക്കോട്‌: 2016-17 അധ്യയന വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള മര്‍കസ്‌ ഹിഫ്‌ളുല്‍ ഖുര്‍ആന്‍ ഇന്റര്‍വ്യൂ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അര്‍ഹത നേടിയവര്‍ ഫൈവ്‌ ഡേ ക്യാമ്പിനായി ഈ മാസം ഏഴിന്‌ രാവിലെ ഒമ്പത്‌ മണിക്ക്‌ കാരന്തൂര്‍ മര്‍കസില്‍ എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ്‌.

നമ്പറുകള്‍:

4,5,6,8,10,11,12,13,14,15,16,17,20,21,22,30,31,32,33,34,35,36,3,39,40,43,

44,45,46,47,48,49,51,52,54,56,57,58,59,61,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,

74,75,76,77,78,79,80,81,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,96,97,100,101,102,104,105, 107,110,115,116,119,120,122,127,128,129,130,131,132,133,135,136,

137,138,141,143,145,146,147,149,150,151,152,153,154,158,160,

161,162,164,165,166,167,168,169,170,171,173,176,178,182.


SHARE THE NEWS